Voorouders.net
Hét STARTPUNT voor stamboomonderzoek in Nederland
Nieuws Stap voor stap Forum Help Links Zoeken Mijn voorouders

Nieuws

  • Voorouders.net houdt voor u het belangrijkste stamboomnieuws bij.

Forum

  • Hier kunt u uw genealogische
    vragen stellen en in contact
    komen met collega-genealogen.

Internet Gids

Stamboomzoeker.nl

Voorouders.net

  • De Internet Gids bevat duizenden links naar genealogische websites, handig gerangschikt op categorie én provincie of gemeente.
  • Stamboomzoeker.nl is een genealogische zoekmachine waarmee u naar personen kunt zoeken in duizenden stambomen verspreid op internet.
  • Natuurlijk kunt u ook zoeken in binnen de informatie die op Voorouders.net te vinden is.

Mijn.voorouders.net

  • Op Mijn.voorouders.net kunt u GRATIS uw eigen stamboom publiceren. U kijgt dan een eigen subdomein (bv. uwnaam.voorouders.net) en houdt alle controle over uw gegevens en over wie uw stamboom mag zien.
Home » Oeffelt

Oeffelt

 

De geschiedenis van Oeffelt.

 

In Oeffelt hebben vele leden van de familie Kuijpers geleefd.

 

Door Annie Duijf

In de Middeleeuwen hoorde het Land van Cuijk bij het Hertogdom Brabant, bestaande uit de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincies Brabant en Antwerpen.

De Heren van Cuijk waren van gelijke afkomst en stand als de Graven van Holland, Brabant, Kleef en Gelre en door familiebanden met elkaar verbonden. Zo kwam het Land van Cuijk in 1423 in handen van de Heren van Gelre en later van Bourgondië. Talrijk waren de conflicten met Holland en Gelre.

Ook in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ligt het noordelijk deel van Brabant generaties lang in de vuurlinie; nu eens is het gebied in handen van de Spaanse troepen van Philips II, dan weer in Staatse handen onder bevel van de Prins van Oranje. Dramatisch is het optreden van de "Kruaten", een huurleger van 5.000 Kroatenruiters, die de Spanjaarden steunden. Toen dit leger in 1634 arriveerde, kwamen de Spanjaarden hun betalingsbeloften niet na met als gevolg dat de hongerige Kroaten overgingen tot plunderingen. Zij gingen daarbij wreed te werk: hele dorpen werden uitgemoord. Tot overmaat van ramp brachten ze de gevreesde pest mee, die zich snel verspreidde.

In het RK-Doopboek 1636 van de parochie Oeffelt schreef de pastoor de volgende tekst:

In Perpetuam Rei Memoriam

In den jare 1636 in de maand augustus des avonds omstreeks negen uren zijn de Cruaten door de Maas komen zwemmen en hebben hier in Oeffelt alles verwoest en verbrandt zoodat de Oeffeltsche ingezetenen hunne huizen en goederen hebben moeten achterlaten en zijn na de Peelkant gevlucht en drie huizen zijn in Oeffelt maar blijven staan - onder de drie huizen is het huis van Martin van den Heuij maar staan gebleven. Na het vertrek der Cruaten zijn de bewoonders wederom na Oeffelt teruggekeert en hebben hunne huizen van schoppen strooij die zij uit des Peel medegebragt hebben wederom opgemaakt. Daarop is in hetzelfde jaar de Pest gevolgd, en in gansch Oeffelt zijn maar drie paar getrouwden in het leven gebleven.

J. Fenneker
Pastoor.

 

Door Leon

Blijkbaar was de moeder van Arnoldus Johannesz Kuijpers (Johanna Haerkens) zwanger van hem op het moment dat ze moesten vluchten voor de Kroatische plunderaars. Arnoldus is geboren in november 1636.

Powered by Family Tree PHP 1.5.1 © 2009-2022 Gerrit Veldman